O nás

„Vedomosť je sila“

Spoločnosť Pro Seminar, s.r.o. sa zameriava na profesionálne mimoškolské vzdelávanie dospelých – organizovanie vzdelávacích podujatí – verejných odborných seminárov, kurzov a školení /prezentačnou aj on-line (video formou)/, konferencií a tiež in house školení v právnych a na právo nadväzujúcich odboroch. Vzdelávacia činnosť sa sústreďuje predovšetkým na právne odvetvia počnúc občianskym, obchodným, pracovným a správnym právom, cez právo stavebné, právo životného prostredia,  popritom verejné obstarávanie, eurofondové verejné obstarávanie a zákazky a ďalšie. 

___________________________________________________________

Hlavný predmet činnosti spoločnosti je nadviazaním a prirodzeným pokračovaním na viac ako 30-ročné bohaté skúsenosti zakladateľky spoločnosti v organizovaní odborných vzdelávacích aktivít, ktoré za tie roky absolvovali tisíce účastníkov.

___________________________________________________________

Základnou filozofiou prístupu spoločnosti k organizovaniu vzdelávacích aktivít je:

  • flexibilná ponuka aktuálnych a kľúčových tém pre prax t.j. ponuka pripravovaných a prijatých noviel právnych predpisov, ponuka tém pre aplikačnú prax, vrátane najnovšej judikatúry 
  • vysoká odbornosť  lektorov – spolupracujeme s renomovanými a odbornou verejnosťou uznávanými  odborníkmi z radov sudcov, prokurátorov, uznávaných advokátov, autorov či spoluautorov legislatívnych noriem, ako i ďalších špičkových expertov s bohatými praktickými skúsenosťami a otvoreným prístupom k odbornej diskusii
  • cenová dostupnosť pre všetky kategórie účastníkov

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semináre sú určené pre široký okruh odbornej verejnosti  – advokátov, notárov, správcov konkurznej podstaty, právnikov spoločností, bánk a finančných inštitúcií, účastníkov z verejnej správy a samosprávy  a ďalších záujemcov.