Domov Events Ako správne zvolať a zorganizovať valné zhromaždenie s.r.o. a a.s. /prednášajúca: JUDr. Zuzana Bartová/

Dátum

máj 21 2024

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€108.00

Ako správne zvolať a zorganizovať valné zhromaždenie s.r.o. a a.s. /prednášajúca: JUDr. Zuzana Bartová/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Ako správne zvolať a zorganizovať valné zhromaždenie s.r.o. a a.s.

21. máj 2024, Bratislava

Seminár sa zameria na všetky aspekty právnej úpravy a reálneho konania valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti – od zvolania, priebeh až po jeho ukončenie a tiež následky vadného zvolania a konania VZ (aktívna a pasívna legitimácia na podanie žaloby, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti uznesenia VZ, priebeh súdneho konania, záväznosť rozhodnutia súdu), vrátane relevantnej judikatúry.
Prakticky zameraný hlbší rozbor inštitútu valného zhromaždenia z pohľadu teórie, ale najmä praxe v podaní lektorky, uznávanej odborníčky v oblasti obchodného práva, prispeje k eliminácii chýb a nesprávnych postupov pri zvolávaní a zorganizovaní valných zhromaždení, či získaniu odborných poznatkov, aplikovaných v súdnej praxi v danej oblasti.


Prednášajúca:

JUDr. Zuzana Bartová je advokátkou v advokátskej spoločnosti Bartová, Kovácsová & Partners, s.r.o., je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.


Cieľová skupina:
advokáti, koncipienti, právnici v obchodných spoločnostiach, notári a ostatní záujemcovia o tému


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      21.5.2024
*Uzávierka záväzných prihlášok: 17.5.2024
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     108,00 € s DPH
(90 € bez DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Čo musí obsahovať pozvánka na valné zhromaždenie/oznámenie o konaní valného zhromaždenia?
  Nevyhnutné a osobitné náležitosti pozvánky/oznámenia, spôsob ich uvedenia v pozvánke/oznámení, sprístupnenie listín spoločníkom/akcionárom spoločnosti, kto je povinný vyhotoviť (podpísať) pozvánku/oznámenie o konaní VZ, dodržanie lehoty na zvolanie valného zhromaždenia, dopĺňanie pozvánky/oznámenia o konaní VZ, čo by malo byť v programe riadneho valného zhromaždenia
 • Ako správne zorganizovať valné zhromaždenie?
  Prezentácia prítomných spoločníkov/akcionárov, splnomocnenia, spôsoby hlasovania a hlasovacie lístky, zisťovanie kvóra na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a na prijatie rozhodnutia, prítomnosť všetkých konateľov/členov predstavenstva na valnom zhromaždení, prítomnosť členov dozornej rady na valnom zhromaždení, prítomnosť tretích osôb na valnom zhromaždení, zápisnica o valnom zhromaždení, jej vyhotovenie a doručenie, protesty akcionárov na valnom zhromaždení, realizácia práva spoločníkov a akcionárov na informácie na VZ
 • Následky vadného zvolania a konania valného zhromaždenia.
  Aktívna a pasívna legitimácia na podanie žaloby a lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, priebeh súdneho konania, záväznosť rozhodnutia súdu
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994


Prihlásiť na seminár

 • 00

  dní

 • 00

  hodín

 • 00

  minút

 • 00

  sekúnd

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *