Domov Events Kontrolný systém v obci /lektor: Doc. JUDr. Jozef Tekeli/

Dátum

feb 17 2023
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€70.00

Kontrolný systém v obci /lektor: Doc. JUDr. Jozef Tekeli/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár

Kontrolný systém v obci

 

V systéme samosprávy má kontrolná činnosť nezastupiteľnú úlohu, ktorú treba vnímať aj v preventívnych účinkoch, čo znamená, že odhaľovanie menších nedostatkov môže zabrániť budúcim výrazným chybám. Seminár sa zameria na kompetencie internej kontroly v mestách a obciach, neopomenie ani existenciu externej kontroly vykonávanej inými orgánmi – najmä Najvyšším kontrolným úradom SR, Úradom pre verejné obstarávanie, prokuratúrou, súdmi v rámci súdnej kontroly. Kontrola bez poznania kompetencií je nemožná. Ak je interná kontrola efektívna a účelná, potom externá kontrola by nemala v činnostiach obcí a miest zistiť zásadné nedostatky.


Prednášajúci:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli – pôsobí ako advokát a zároveň v oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Je lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky i Akadémie vzdelávania samosprávy. V publikačnej oblasti je autorom vyše stopäťdesiatich zahraničných a domácich článkov najmä z odvetvia správneho práva. Vo svojej aplikačnej a vedecko-výskumnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy. Pri lektorskej činnosti využíva aktívnu komunikáciu s publikom. Všetky semináre vedie interaktívne so zameraním na praktické prípady z praxe.


Cieľová skupina:
hlavní kontrolóri obcí/miest, starostovia, pracovníci obcí/miest poverení na kontrolnú činnosť a ďalší záujemcovia


Program:

 • Kontrola vykonávaná hlavným kontrolórom:
  • Voľba hlavného kontrolóra obce
  • Vzťah hlavného kontrolóra a obecného zastupiteľstva
  • Odvolanie hlavného kontrolóra obce
  • Pracovnoprávne nároky hlavného kontrolóra obce
  • Koho a čo kontroluje hlavný kontrolór
  • Procesný postup hlavného kontrolóra obce
 • Kontrola vykonávaná poslancom podľa § 25 ZoOZ
 • Kontrola vykonávaná komisiami obecného zastupiteľstva  podľa § 15 ZoOZ
 • Kontrola vykonávaná starostom obce podľa § 13 ZoOZ
 • Kontrola vykonávaná poverenými zamestnancami obce podľa osobitných procesnoprávnych predpisov
 • Systém „checks-and-balances“ (bŕzd a protiváh medzi orgánmi obce)
 • Vonkajšia kontrola – prokuratúrou, najvyšším kontrolným úradom, súdmi, ombudsmanom
 • Diskusia

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      17.2.2023
*Uzávierka záväzných prihlášok: 15.2.2022
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     70,00 € s DPH
(Nie sme platcami DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Registrácia, informácie a otázky:
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
JUDr. Emília Halmešová – tel. 0905 690 581


Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *