Domov Events Nový informačný systém eForms – workshop

Dátum

nov 28 2023
Expired!

Čas

9:00 - 14:30

Cena

€90.00

Nový informačný systém eForms – workshop

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na workshop

Nový informačný systém eForms

28. november 2023

S účinnosťou od 16. 10. 2023 (pondelok) 9:00 hod. Úrad pre verejné obstarávanie nasadil do prevádzky informačný systém eForms (IS eForms), ktorý nahradil Informačný systém zberu údajov (IS ZÚ).
Dlho očakávaná zmena formulárov používaných pre komunikáciu s ÚVO a Publikačným úradom EÚ znamená, že k všetkým doteraz vytvoreným a realizovaným zákazkám bude možné odosielať oznámenia už len prostredníctvom nového IS eForms.

IS eForms v plnej miere nahrádza IS ZÚ, tzn. obsahuje všetky typy formulárov, t.j.:
formuláre pre nadlimitné oznámenia,
formuláre pre podlimitné oznámenia, vrátane výzvy pre zákazky s nízkou hodnotou,
formulár referencie,
formuláre pre súhrnné správy,
formuláre oznamovacích povinností,
formuláre ostatných podaní a žiadostí, vrátane žiadostí o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov a žiadostí o metodické usmernenie.

Nové zákazky bude možné po novom vyhlasovať už len v novom prostredí systému eForms. Nový portál však nebude slúžiť ako elektronický prostriedok, teda nenahradí elektronickú platformu.

Prinášame praktický workshop s príkladmi a návodmi, ako na nový portál eForms. Ako pracovať s portálom eForms, aké zmeny prináša, kde prichádza zjednodušenie a na čo si bude potrebné zvyknúť?

Prednášajúci:

JUDr. Juraj Tkáč, PhD. – expert pre verejné obstarávanie, pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny.


Cieľová skupina:

Verejní obstarávatelia, uchádzači vo verejnom obstarávaní, záujemcovia a prijímatelia pomoci z fondov EÚ, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, konzultanti vo verejnom obstarávaní, advokáti a ďalší záujemcovia.


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 28.11.2023
*Uzávierka prihlášok: 24.11.2023
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Účastnícky poplatok:
90 € s DPH

(75 € bez DPH)
(*registrácia platcu DPH od 1.4.2023)

 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), videozáznam z workshopu a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:        IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Obsah školenia

 • Na školení sa účastníci dozvedia ako využívať portál eForms, ale aj to, ako eForms funguje alebo bude fungovať v spojení s elektronickou platformou a súkromnými elektronickými prostriedkami.
 • Spôsobené zmeny pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov:
  – Odoslanie Oznámení už nebude možné cez portál IS ZÚ (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál eForms,
  – Formuláre budú mať úplne nový dizajn a nové prvky kontroly,
  – Pôvodný systém IS ZÚ úplne zanikne a úpravy pôvodných oznámení budú prebiehať už len novom systéme eForms.
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *