Domov Events Správny súdny poriadok a zmeny v správnom súdnictve /lektor: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M./

Dátum

apr 13 2023
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€90.00

Správny súdny poriadok a zmeny v správnom súdnictve /lektor: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M./

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár

Správny súdny poriadok a zmeny v správnom súdnictve

 

Po schválení reformy súdnej mapy a posune termínu jej implementácie z 1. januára 2023 na 1. jún 2023 ponúka seminár informácie o zmenách, ktoré prináša pre účastníkov konania zriadenie nových správnych súdov v SR. Program sa zameria na novú úpravu  príslušnosti jednotlivých súdov v agende správneho súdnictva a popritom na vybrané otázky Správneho súdneho poriadku – základné princípy konania v správnom súdnictve, právomoc a príslušnosť správnych súdov, náležitosti žaloby (najčastejšie vady žalôb), typy konaní v správnom súdnictve, vymedzenie predmetu prieskumu v správnom súdnictve a tiež dôvody zrušenia rozhodnutí správnych orgánov so zameraním na relevantnú aktuálnu judikatúru najvyšších súdnych autorít v SR aj v EU.


Prednášajúci:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M. – je sudkyňou správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave, v minulosti pôsobila ako advokátka a správkyňa konkurznej podstaty. Jej zameraním v publikačnej aj vzdelávacej činnosti je právo Európskej únie a eurokonformný výklad právnych predpisov Slovenskej republiky.


Cieľová skupina:
advokáti, koncipienti, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, bánk, organizácií a ostatná právnická verejnosť


Program:

  • Právomoc a príslušnosť správnych súdov a nové správne súdy (implementácia reformy súdnej mapy od 1.6.2023), základné princípy  správneho súdneho konania
  • Predmet prieskumu v správnom súdnictve, náležitosti žaloby – najčastejšie vady žalôb, typy konaní v správnom súdnictve, lehoty, dôvody zrušenia rozhodnutí správnych orgánov
  • Aktuálna judikatúra najvyšších súdnych autorít v SR a v EU
  • Diskusia, odpovede na podnety

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      13.4.2023
*Uzávierka záväzných prihlášok: 11.4.2023
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod. 

Účastnícky poplatok:   

96,00 € s DPH

80 € bez DPH
(*registrácia platcu DPH od 1.4.2023)

  • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Registrácia, informácie a otázky:
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994


Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *