Domov Events Novely procesných predpisov všeobecného súdnictva / lektor: JUDr. Boris Tóth/

Dátum

okt 19 2023
Expired!

Čas

9:00 - 15:30

Cena

€108.00

Novely procesných predpisov všeobecného súdnictva / lektor: JUDr. Boris Tóth/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár

Novely právnych predpisov všeobecného súdnictva

19. októbra 2023

Reforma súdnej mapy a jej implementácia počnúc 1. júnom 2023 priniesla množstvo zmien, ktorých cieľom je primeraná dostupnosť súdov, zrýchlenie konaní, kvalita rozhodnutí, transparentnosť a potreba zefektívnenia práce súdov. Seminár sa zameria na novelizovanie procesných predpisov týkajúcich sa Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku a identifikáciu detailov týchto zmien v porovnaní s predchádzajúcou procesnou úpravou, ich dôvodnosť a hodnotenie novelizáciou získaného výsledku.


Prednášajúci

JUDr. Boris Tóth  – predseda Krajského súdu v Bratislave je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo s 35-ročnou súdnou praxou. Ako sudca sa špecializuje na vybavovanie konkurznej agendy.
Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax.


Cieľová skupina:

advokáti, advokátski koncipienti, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, bánk, organizácií a ostatná právnická verejnosť


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 19.10.2023
*Uzávierka prihlášok: 17.10.2023
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Účastnícky poplatok:
108 € s DPH

(90 € bez DPH)
(*registrácia platcu DPH od 1.4.2023)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:        IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Civilný sporový a nesporový poriadok – základné procesné predpisy všeobecného súdnictva;
  – novelizovanie procesných predpisov vo vzťahu k potreba zefektívnenia práce súdov;
 • Civilný sporový poriadok a jeho zmeny – identifikácia detailov zmien v porovnaní s predchádzajúcou procesnou úpravou, ich dôvodnosť a hodnotenie novelizáciou získaného výsledku;
 • Civilný mimosporový poriadok a jeho zmeny – identifikácia detailov zmien v porovnaní s predchádzajúcou procesnou úpravou, dôvodnosť a hodnotenie novelizáciou získaného výsledku;
 • Vybrané problematické procesné ustanovenia – zmenami dosiaľ nedotknuté;
 • Diskusia, odpovede na podnety

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *