Kontakt

_________________________________________
Fakturačné údaje:

Pro Seminar, s. r. o.
H. Meličkovej 19A, 841 05 Bratislava

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 147553/B
IČO: 53 269 888 
DIČ: 2121328671
IČ DPH: SK2121328671

(*registrácia platcu DPH od 1.4.2023)

__________________________________________
Bankové spojenie: 

Tatra banka, a. s., kód banky 1100
IBAN: SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT: TATRSKBX

__________________________________________
Kontakt: 

mobil:


e-mail:

+421 948 019 994
+421 905 690 581

info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk