Domov Events Premeny obchodných spoločností od 1.3.2024 /prednášajúce: JUDr. Zuzana Bartová, Mgr. Alexandra Šimonová/

Dátum

mar 19 2024
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€114.00

Premeny obchodných spoločností od 1.3.2024 /prednášajúce: JUDr. Zuzana Bartová, Mgr. Alexandra Šimonová/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Premeny obchodných spoločností od 1.3.2024

19. marec 2024

Dňa 1. marca 2024 nadobúda účinnosť zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novou právnou úpravou sa implementuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia do slovenského právneho poriadku.
Doterajšia právna úprava vnútroštátnych premien obchodných spoločností ako aj cezhraničných zlúčení a splynutí obsiahnutá v Obchodnom zákonníku sa vyznačovala zložitým usporiadaním a fragmentáciou, prijatý zákon predstavuje výraznú zmenu v úprave vnútroštátnych splynutí a zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy ako aj cezhraničných zlúčení a splynutí obchodných spoločností, zavádza mnohé novinky a terminológiu.
Premeny a cezhraničné premeny predstavujú zásadné zmeny v obchodnej spoločnosti, kedy dochádza k transformácii imania spoločnosti, vzniku nových a zániku pôvodných spoločností, čo má významný dopad aj na spoločníkov spoločnosti, ktorí prestávajú byť spoločníkmi v pôvodných spoločnostiach a vzniká im vzťah k spoločnostiam novým, pričom veriteľom pôvodných spoločností sa mení subjekt záväzku. Aj preto bol zvolený pojem premena ako nové označenie pre tieto typy zmien v obchodných spoločnostiach.

Seminár priblíži aktuálne zákonné pravidlá, podľa ktorých spoločnosti už musia postupovať podľa prijatého zákona č. 309/2023 Z.z.


Prednášajúce:

JUDr. Zuzana Bartová je advokátkou v advokátskej spoločnosti Bartová, Kovácsová & Partners, s.r.o., je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.

JUDr. Alexandra Šimonová – členka Slovenskej advokátskej komory od r. 2012, je advokátkou a zároveň konateľkou v advokátskej spoločnosti AZ LEGAL, s.r.o., ktorá intenzívne spolupracuje s advokátskou kanceláriou Bartová, Kovácsová & Partners, s.r.o. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva, ako i práva duševného vlastníctva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam v oblasti korporátnych zmien, obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Má skúsenosti s komplexnými a náročnými transakciami zlúčení spoločností (vrátane cezhraničného zlúčenia) a neštandardnými zmenami právnej formy. Venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti. 


Cieľová skupina:
advokáti, koncipienti, právnici v obchodných spoločnostiach, právnici so špecializáciou v oblasti M&A, v bankách, notári a ostatní záujemcovia o tému


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      19.3.2024
*Uzávierka záväzných prihlášok: 15.3.2024
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     114,00 € s DPH
(95 € bez DPH)


  • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

  • Nová právna úprava premien obchodných spoločností – zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností
  • Porovnanie s pôvodnou právnou úpravou – nové právne inštitúty, nové obmedzenia – „čo je stále možné a čo už možné nie je?“
  • Fúzia – fúzie s.r.o., fúzie a.s., fúzie j.a.s., fúzie družstiev
  • Rozdelenie – rozštiepenie alebo odštiepenie? Rozdelenie zlúčením, rozdelenie splynutím
  • Zmena právnej formy – nové obmedzenia a podrobnejšie podmienky transformácie
  • Ingerencia notára v procese premien obchodných spoločností
  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994


Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *