Domov Events Trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a s ním súvisiace trestné činy /lektor: JUDr. Peter Šamko/ – STORNO SEMINÁRA

Dátum

jún 08 2023
Expired!

Čas

13:00 - 17:00

Cena

€114.00

Trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a s ním súvisiace trestné činy /lektor: JUDr. Peter Šamko/ – STORNO SEMINÁRA

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný popoludňajší seminár

Trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a s ním súvisiace trestné činy

8. jún 2023

Ospravedlňujeme sa za storno seminára pre nepredvídateľné okolnosti.

Náhradný jesenný termín včas zverejníme.

Seminár, realizovaný v novom formáte – v popoludňajšom čase – ponúka účastníkom analýzu problematiky trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti (trestný čin prania špinavých peňazí), ktorá je v ostatnom čase živo diskutovaná nielen v odborných kruhoch.

Program seminára je zameraný na výklad znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu, a to aj na podklade rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva. Program sa zameria aj na konkrétne prípady, ktoré môžu napĺňať znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu, respektíve, ktoré ju naopak nenapĺňajú a môže ísť o problematiku nadkvalifikácie skutku.
V rámci analýzy trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti upraveného v §§ 233-234 Trestného zákona budú rozobrané najdôležitejšie znaky tohto trestného činu, ktorými sú objekt, objektívna a subjektívna stránka a subjekt trestného činu, a tiež všetky dôležité a sporné otázky týkajúce sa tohto trestného činu, napríklad otázka zodpovednosti za tzv. samopranie, atď.
Zároveň bude predmetom seminára výklad trestných činov, ktoré bezprostredne súvisia s trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti.


Prednášajúci:
JUDr. Peter Šamko – pôsobí ako sudca na Krajskom súde v Bratislave v trestnoprávnom kolégiu. Založil a vedie internetový časopis Právne listy, je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa podieľal na mnohých odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom odbore patrí k uznávaným odborníkom.


Cieľová skupina:
advokáti, koncipienti, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, bánk, organizácií a ostatná právnická verejnosť


Program:

 • Úvod do problematiky
 • Trestný činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti – výklad znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu, a to aj na podklade rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva, ako aj s poukazom na konkrétne prípady, ktoré môžu napĺňať znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu, respektíve, ktoré ju naopak nenapĺňajú a môže ísť o problematiku nadkvalifikácie skutku
 • Trestné činy, ktoré bezprostredne súvisia s trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti (majetkové a daňové trestné činy)
  • výklad týchto trestných činov a jednotlivé rozdiely medzi nimi a poukázanie na možný súbeh týchto trestných činov s trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti
  • procesné problémy v aplikačnej praxi vyskytujúce sa pri trestnom stíhaní týchto trestných činov
 • Diskusia

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      8.6.2023
*Uzávierka záväzných prihlášok: 6.6.2023
Registrácia účastníkov začína o 12:30 hod., odborný program o 13:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 17:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     

114,00 € s DPH

95 € bez DPH
(*registrácia platcu DPH od 1.4.2023)

 • V účastníckom poplatku je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Registrácia, informácie a otázky:
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994


Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *