Domov Events Aktuálna judikatúra v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, neplatnosti prevodových zmlúv a súvisiacich nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia /prednášajúci: JUDr. Ivan Rumana/

Dátum

mar 27 2024
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€114.00

Aktuálna judikatúra v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, neplatnosti prevodových zmlúv a súvisiacich nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia /prednášajúci: JUDr. Ivan Rumana/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár

Aktuálna judikatúra v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, neplatnosti prevodových zmlúv a súvisiacich nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia

27. marec 2024

Seminár sa zameria na aktuálnu rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, pričom nadviaže na prezentáciu a obsah seminára z januára, a tiež februára 2023 (pre vysoký záujem o tému) a bude sa zaoberať vývojom súdnej praxe v danej problematike. Konkrétne rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky budú podrobené analýze tak, aby bol účastníkom seminára zrejmý praktický význam týchto súdnych rozhodnutí a ich použiteľnosť v právnej praxi.


Prednášajúci:
JUDr. Ivan Rumana
– je sudcom od roku 1996. Sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je od roku 2005. Aktuálne pôsobí ako predseda senátu 8C so zaradením v Občianskoprávnom kolégiu. Je členom zjednocovacieho senátu a zástupca predsedníčky veľkého senátu, ktoré senáty z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov v oblasti súkromného práva.


Cieľová skupina:
advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť


Program:

 • judikatúra v oblasti vlastníckeho práva, podielového spoluvlastníctva a súvisiacich nárokov – vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za roky 2022 a 2023
 • analýza konkrétnych súdnych prípadov prevodu vlastníckeho práva k bytom od nevlastníka – zásada nemo plus iuris, jej vývoj v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov a Ústavného súdu Slovenskej republiky, jej aktuálny právny stav
 • vysporiadanie nárokov na bezdôvodné obohatenie v dôsledku neplatnosti prevodových zmlúv, aplikácia právneho inštitútu premlčania v oblasti synalagmatických vzťahov
 • problematika právnej subjektivity neznámych vlastníkov, aktuálny právny stav a jej perspektíva
 • diskusia

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 27.3.2024

*Uzávierka prihlášok: 25.3.2024

Účastnícky poplatok:     114,00 € s DPH
(95 € bez  DPH)


 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.
 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:         IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa


  Registrácia, informácie a otázky:
  info@proseminar.sk
  halmesova@proseminar.sk
  +421 905 690 581
  +421 948 019 994


  Prihlásiť na seminár