Domov Events Ako „predať“ alebo „kúpiť“ firmu (ekonomické a právne aspekty) / lektori: Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová

Dátum

okt 26 2023
Expired!

Čas

9:00 - 16:00

Cena

€156.00

Ako „predať“ alebo „kúpiť“ firmu (ekonomické a právne aspekty) / lektori: Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová

Chcete sa dozvedieť viac o fúziách a akvizíciách firiem? Seminár Vám poskytne základné informácie o postupoch pri oceňovaní firiem, prevedie Vás štandardným transakčným procesom z pohľadu právnika a ekonóma s cieľom minimalizovať riziká a maximalizovať zisk. Zoznámime Vás s jednotlivými aktérmi transakcie, jej právnymi aspektmi a ukážeme vám kľúčové „value drivers“.


Prednášajúci:

Mgr. Ing. Radoslav Polaček – dlhodobo sa profesionálne zaoberá investíciami do inovatívnych firiem, poradenstvom pri predaji firiem a oceňovaním spoločností. Skúsenosti z oblasti transakcií získal najmä na medzinárodných projektoch v poradenskej spoločnosti Ernst & Young so zameraním na fúzie, akvizície a oceňovanie podnikov. Pôsobil aj v bankovom sektore v oblasti riadenia rizík a firemného financovania. Vyštudoval Ekonomickú fakultu TU Košice so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie. Absolvoval Risk Diploma Path na SDA Bocconi School of Management a mnoho ďalších odborných školení v zahraničí (Londýn, Frankfurt, Praha.).

JUDr. Zuzana Bartová je advokátkou v advokátskej spoločnosti Bartová, Kovácsová & Parters, s.r.o., je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.


Cieľová skupina:
majitelia firiem, advokáti a právnici so špecializáciou v oblasti M&A, finanční riaditelia, finanční manažéri


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      26.10.2022
*Uzávierka záväzných prihlášok: 24.10.2022
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 16:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     156,00 € s DPH
(130 € bez  DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                       SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
  Variabilný symbol:          IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Úvod do problematiky oceňovania firiem
 • Typy investorov a ich motivácia
 • Základné typy transakcií – výhody a nevýhody
 • Príprava transakcie a štandardný transakčný proces
 • Due Diligence
 • Ako komunikovať so zamestnancami a obchodnými partnermi
 • Ako ochrániť dôverné údaje
 • Končí sa všetko podpisom zmluvy?
 • Kľúčové „value drivers“
 • Právne špecifiká a náležitosti transakcií
 • Prevod obchodných podielov v s.r.o.
 • Prevod akcií v a.s.
 • Riziká obmedzenia prevoditeľnosti akcií v a.s.
 • Predkupné práva spoločníkov na podiely v s.r.o.
 • Zmluva o predaji podniku – zainteresovanie spoločníkov a akcionárov na procese rozhodovania o predaji podniku alebo jeho časti
 • Zlúčenie a splynutie firiem – základné informácie o procesoch fúzie
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994


Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *