Referencie

19.10.2023


4.10.2023

6.6.2023

23.5.2023

13.4.2023

14.3.2023

17.2.2023

Správne súdnictvo ako garancia zachovávania zákonnosti v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy

Novely procesných predpisov všeobecného súdnictva

Usporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam

Zmluvy a softvér

Správny súdny poriadok a zmeny v správnom súdnictve

Usporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam

Kontrolný systém v obci

14.2.2023

Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

30.1.2023

Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

13.12.2022

Verejné obstarávanie v oblasti IT a nové postavenie ÚVO v zmysle zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov EÚ

29.11.2022

Legislatívny proces tvorby zákonov

4.10.2022

Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

27.9.2022

Kataster nehnuteľností v aktuálnej katastrálnej a súdnej praxi

26.9.2022

Ako „predať“ alebo „kúpiť“ firmu (ekonomické a právne aspekty)

21.6.2022

Eurofondové verejné obstarávanie – Jednotná príručka, verzia 2 účinná od 31. marca 2022

26.5.2022

Legislatívny proces tvorby zákonov