Domov Events Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam /lektor: JUDr. Ivan Rumana/

Dátum

feb 14 2023
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€95.00

Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam /lektor: JUDr. Ivan Rumana/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár

Aktuálna rozhodovacia činnosť  Najvyššieho súdu SR
v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

 

Seminár sa zameria na aktuálnu rozhodovaciu prax  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, s podrobnou analýzou konkrétnych rozhodnutí  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak, aby bol účastníkom seminára zrejmý praktický význam týchto súdnych rozhodnutí a ich použiteľnosť v právnej praxi.


Prednášajúci:
JUDr. Ivan  Rumana – je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky od roku 2005. V súčasnosti pôsobí ako člen senátu 7 Cdo a zástupca predsedníčky veľkého senátu Občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.


Cieľová skupina:
advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť


Program:

  • judikatúra v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  a zriaďovania vecných bremien rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za roky 2021 a 2022
  • analýza konkrétnych súdnych prípadov prevodu vlastníckeho práva  k bytom od nevlastníka – zásada nemo plus iuris, jej vývoj v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov a Ústavného súdu Slovenskej republiky, aktuálny právny stav a jej  perspektíva
  • problematika právnej subjektivity neznámych vlastníkov, aktuálny právny stav a jej perspektíva
  • vybrané problémy neodkladných  opatrení  pri zákaze nakladania s nehnuteľnosťami
  • diskusia

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      14.2.2023
*Uzávierka záväzných prihlášok: 10.2.2023
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     95,00 € s DPH
(Nie sme platcami DPH)


  • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Registrácia, informácie a otázky:
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
JUDr. Emília Halmešová – tel. 0905 690 581


Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *